Mekke İle İlgili Hadis-i Şerifler

Açıklama

MEKKE İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER


 

Resulullah (s.a.v) buyurdu: Hacer-i Esvedle Makam-ı ibrahim cennet taşlarından iki taştırlar.

Resululllah (s.a.v) buyurdu: Bu beyt 'den istifade edin, çünkü o iki kere yıkıldı, üçüncüsünde de kaldırılacaktır.

Resulullah (s.a.v) buyurdu: Şüphesiz Allah-u Teala tavaf eden kullarıyla, iftihar eder. (Övünür).

Resulullah (s.a.v) buyurdu: Hacer-i Esvedle Makam-ı ibrahim cennet yakutlarından iki yakuttur. Allah-u Teala onların nurunu örttü.Eğer nurlarını örtmeseydi elbette onlar meşrikle mağrip (doğuyla batı) arasını aydınlatırlardı.

Resulullah (s.a.v) buyurdu:İnanarak ve tasdik ederek Kabeye bakan anasından doğduğu gün gibi bütün günahlarından kurtulur.

Resulullah (s.a.v) buyurdu: Her kim Beytullah'ın etrafında yedi kere döner, sonra Makam-ı ibrahim'de iki rekat namaz kılar ve Zemzem suyundan içerse, ne kadar olursa olsun bütün günahları affolur.

Resululah (s.a.v) buyurdu: Her kim bu beyti yedi kere sayarak tavaf ederse bir köle azat etmiş gibi olur.Ve bir kişi (tavaf sırasında) ayağını her koyup kaldırdığında Allah ondan bir günahı siler ve onun için bir hasene yazar.

Resullulah (s.a.v) buyurdu:Beytullah'ın etrafında tavaf etmek, namaz kılmak gibidir. Ancak siz onda (tavafta) konuşabilirsiniz. Amma konuşan mutlaka hayır konuşsun.

Resulullah (s.a.v) buyurdu:Her kim Beytullah'ı elli kere tavaf ederse, annesinin onu doğurduğu gün ( annesinden yeni doğmuş) gibi günahlarından kurtulur.

Resulullah (s.a.v) buyurdu: Allah katında sema sakinlerinin (meleklerin) en kıymetlisi Beytinin etrafında tavaf edenlerdir. Yer sakinlerinin (insanlar ve cinlerin) en kıymetlisi de, Beytinin etrafında tavaf edenlerdir.

Hasan-ı Basri (Rahimehullah) buyurdu: Eğer melekler bir kişiyle musafaha edecek olsalardı elbette Beytullah'ın etrafında tavaf edenlerle, musafaha ederler (elele tutuşurlar) dı.

Resulullah (s.a.v) buyurdu: Muhakkak bu Beyt üzerine, her gün, Allah-u Teala Hazretlerinin yüz yirmi rahmeti yağar,bunun altmışı tavaf edenler, kırkı namaz kılanlar, yirmisi ise, Beytullah'a bakanlar içindir.

Resulullah (s.a.v) buyurdu: Beytullah'a bakmak ibadettir. Beytullah'a bakan namaz kılan, oruç tutan, tevazulu bulunan ve Allah yolunda cihat eden gibidir.

Resululuh (s.a.v) buyurdu Tavaf etmeden ve namaz kılmadan dahi, şu Beyt'e bir kere bakmak bir sene kıyam, rüku ve secde gibi ibadetlerde bulunmağa denktir.

Resulullah (s.a.v) buyurdu: Kıyamet gününde Hacer-i Esvedle makam-ı ibrahim'in her biri Uhud dağı gibi gelecektir. Onların iki gözü,iki dudağı bulunacaktır. En yüksek sesleriyle nida ederek kendilerini ziyaret edenlere, vefa ile (Allah'a verdikleri sözlerinde durduklarına dair) şahitlik edeceklerdir.

Resulullah (s.a.v) buyurdu: Kişi Beytullah'ı tavaf etmek isteyince Allah'ın rahmetine dalmaya başlar, tavafa girdiğinde ise Rahmet-i ilahiye onu kaplar.Sonra ayağını her indirip kaldıdığında mutlaka Allahu Teala ona her adımda beş yüz sevap yazar,beş yüz günahını siler ve o kişi beş yüz derece yükseltilir. Tavafını bitirip Makam-ı ibrahim'e gelerek arkasında iki rekat kılarsa, annesinden doğduğu gün gibi bütün günahlarından kurtulur.Ve ona ismail (Aleyhisselam)ın çocuklarından on köle azat etmiş sevabı yazılır. Ve Hacer-i Esved'de kendisini bir melek karşılıyarak ona:Kalan ömründe yeniden amele başla.Artık geçenlere kifayet olundun (geçen günahlarına silgi çekildi ) der.Ve o kişi ehli beytinden (efrad-ı ailesinden) yetmiş kişiye şefaatçı kılınır.