Hacla İlgili Soru Cevap

Açıklama

HACLA İLGİLİ SORU CEVAP


 

Ziyaretçiler Medine`de Neden Sekiz Gün Kalırlar?

Medineye uğramak ne haccın, ne de umrenin gereğidir. Hac ve umrenin gerekleri tümüyle Mekkededir. Bir hacı yahut da umreci, Medineye hiç uğramadan da bu vazifelerini ifa edip dönebilir. Ancak, oralara kadar varıp da Cenâb-ı Resûlüllahın aziz ömrünün on sekiz yılını geçirdiği Medine-i Münevvereyi ziyaret edip, Ravza-i Mutahharayı görmeden dönmek mânevî bakımdan bir zarar, bir mahrumiyettir. Kaldı ki, Medine-i Münevverede sekiz gün kalmayı âdet edinmenin bir sebebi de, Resûl-i Ekrem Hazretlerinin kendi eliyle inşa ettiği mescidinde kırk vakit namaz kılmanın faziletine dair söylediği meşhur bir hadisinden ileri gelmektedir.
Hazret-i Resûlüllah bu hadîslerinde şöyle buyurmuşlardır: Ara vermeden benim şu mescidimde kırk vakit namaz kılan kimse Cehennem azabından beraat yazısı alır, nifaktan da kurtulma mükâfatına nail olur. Günde beşer vakitten sekiz günde kırk vakit Mescid-i Nebîde namaz kılan mümin, bu beraata lâyık olmaktadır.